Screenshot 2020-09-22 at 02.03.54

DIN TAKLÄGGARE I MALMÖ OCH SKÅNE

Takpapp - En kostnadseffektiv lösning för låglutande tak!

Nästan alla moderna platta och låglutande tak i Sverige använder papptak. Papptak är en kostnadseffektiv lösning då monteringstiden är relativt kort samt att materialkostnaden är förhållandsvärt liten från övriga material. Den nutida "takpappen" baseras på SBS-modifierad bitumen och har en livslängd på över 20 år. Den passar alla typer av takkonstruktioner och går att få i många olika kulörer för att på bästa sätt passa byggnadens utseende.

Takpapp har flera positiva egenskaper gentemot andra takmaterial. T ex att den passar perfekt för platta och låglutande tak, samt den låga vikten, vilket öppnar möjligheter för takkonstruktioner som inte klarar belastningen av tex takpannor. En annan fördel är att man sparar på kostnader för att lyfta tungt material med kran etc.

Vi utöver både kompletta takomläggningar och takrenoveringar men även membranisoleringar och 2-lagstäckningar av tak. 2-lagstäckningar består av ett övre skikt (ytskikt) och ett undre skikt (underlagspapp), båda baserade på SBS-modifierad bitumen. Två skilda täta skikt ger extremt hög säkerhet mot läckage. Det undre lagret kan även med fördel användas som tillfällig tätning medan resten av taket färdigställs.

Auktoriserade T-Team takentreprenörer

T-Team takentreprenörer är kunniga och välutbildade. De är engagerade och kan både material och läggningsmetoden utan och innan. T-Team takentreprenörerna är väl bekanta med AMA normer och tillämpar dessa normer och direktiv i sitt dagliga arbete. T-Team medlemmarna kan montering och säkerhetskraven och vet exakt hur dessa krav ska hanteras.

Efter att ha genomgått nödvändiga teoretiska och praktiska utbildningar på materialfunktion och läggningsteknik kan våra T-Team entreprenörer titulera sig som auktoriserade T-Team takentreprenörer och få tillgång till Tätskiktsakademins alla online kurser för genomgång eller för att fräscha upp sina gamla kunskaper.

läs mer om T-Team på www.takcentrum.se

Heta arbeten

Via brandskyddsföreningen är våra takläggare certifierade inom heta arbeten. Detta är ett krav som ställs från arbetsmiljöverket och BBR för svetsning av bland annat papptak.

T-Garantier 15 år

Med våra tak och tätskiktsgarantier garanterar vi att utan kostnad tillhandahålla nödvändigt ersättningsmaterial, arbetskostnad samt eventuella följdskador för reparation och utbytte under en period av 10 år från slutbesiktningsdagen. Ytterligare 5 års materialgaranti (totalt 15 år) gäller om fastighetsägaren begär en takinspektion under garantitidens tionde år.

Offertförfrågan