Screen Shot 2016-01-26 at 01.28.46

DIN TAKLÄGGARE I MALMÖ OCH SKÅNE

Takpapp - En kostnadseffektiv lösning för låglutande tak!

Nästan alla moderna platta och låglutande tak i Sverige använder papptak. Papptak är en kostnadseffektiv lösning då monteringstiden är relativt kort samt att materialkostnaden är förhållandsvärt liten från övriga material. Den nutida "takpappen" baseras på SBS-modifierad bitumen och har en livslängd på över 20 år. Den passar alla typer av takkonstruktioner och går att få i många olika kulörer för att på bästa sätt passa byggnadens utseende.

Takpapp har flera positiva egenskaper gentemot andra takmaterial. T ex att den passar perfekt för platta och låglutande tak, samt den låga vikten, vilket öppnar möjligheter för takkonstruktioner som inte klarar belastningen av tex takpannor. En annan fördel är att man sparar på kostnader för att lyfta tungt material med kran etc.

Vi utöver både kompletta takomläggningar och takrenoveringar men även membranisoleringar och 2-lagstäckningar av tak. 2-lagstäckningar består av ett övre skikt (ytskikt) och ett undre skikt (underlagspapp), båda baserade på SBS-modifierad bitumen. Två skilda täta skikt ger extremt hög säkerhet mot läckage. Det undre lagret kan även med fördel användas som tillfällig tätning medan resten av taket färdigställs.

Heta arbeten

Via brandskyddsföreningen är våra takläggare certifierade inom heta arbeten. Detta är ett krav som ställs från arbetsmiljöverket och BBR för svetsning av bland annat papptak.

Offertförfrågan