Screen Shot 2016-01-26 at 01.28.46

DIN TAKLÄGGARE I MALMÖ OCH SKÅNE

Effektiv täckning av exponerade stora låglutande tak

Redan sedan 60-talet har takdukar lagts i Sverige. I dag används förstärkta takdukar med en beräknad livslängd på ca 30-40 år. Takdukar tillvärkas av flera olika sorters material, där den största och mest dominerade gruppen är PVC-dukarna som visar prov på flera fördelar. En av fördelarna är snabb montering på stora ytor, tack vare vådbreddar på över två meter och låg vikt. Pvc-duken är därför ett bra val när det gäller stora takytor med få detaljer. 

PVC-duken kan läggas året runt utan hänsyn till klimat då underlaget inte behöver vara helt torrt. Anledningen till detta är att takduken släpper igenom fukt underifrån, men är helt tät på ovansidan. Den eventuella fukt som finns tränger helt enkelt igenom materialet. Takduken är friliggande mot underlaget, vilket hindrar skador i duken vid rörelser i underlaget. Inte heller rörelser, till exempel på grund av vintertemperatur, medför några skador i form av  sprickor och frostsprängning eftersom isen aldrig får fäste. Det är en fördel inte minst i svenskt klimat. 

En annan styrka PVC-duken har är att den är självslocknande och underhåller inte brand. PVC flyter inte vid brand, till skillnad från andra takdukar och bitumenbaserade takmaterial, och motverkar därför en eventuell brandspridning. PVC-duken är alltså ett bra val med hänsyn till brandsäkerhet. 

Offertförfrågan